Xu Hướng 9/2023 # Những Mã Xấu Mà Java 8 Có Thể Khử # Top 9 Xem Nhiều | Vxsc.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Những Mã Xấu Mà Java 8 Có Thể Khử # Top 9 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Những Mã Xấu Mà Java 8 Có Thể Khử được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Vxsc.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài viết được sự cho phép của Nguyễn Bình Sơn

1. Inner class vô danh

Bất cứ khi nào bạn gặp một inner class vô danh, bạn nên cân nhắc sử dụng biểu thức lambda. Lấy ví dụ:

list.sort(new Comparator()   public int compare (String o1, String o2) {     return o1.length() - o2.length();   } });

…chuyển thành như sau ngắn gọn hơn nhiều:

Dù vậy, mã ở đây vẫn không quá dễ đọc, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét về Comparator.

2. Comparators

Comparator trong Java 8 không chỉ tối tân ở sự tương thích với các biểu thức lambda. Nó có những phương thức kết hợp với các tham chiếu phương thức, giúp cho mã trong sáng hơn rất nhiều:

Một ví dụ khác, bạn thậm chí có thể lấy các kết quả theo thứ tự ngược lại, tất cả chỉ bằng cách sử dụng thêm một phương thức hỗ trợ khác:

3. Các class không trạng thái

Thường thì bạn sẽ hay gặp các lớp không có gì khác ngoài các phương thức tĩnh (chúng thường được đặt tên được tận cùng là “Util” hay “Helper”), chúng có nhiệm vụ gom nhóm các phương thức lại trong một không gian tên duy nhất. Không ai cần phải tạo đối tượng của các class này, và kể cả khi có làm việc đó thì các đối tượng này cũng không lưu giữ bất cứ dữ liệu riêng nào, do đó các class này được gọi là class không trạng thái (stateless).

Với Java 8, các interface có khả năng chứa các phương thức tĩnh, và trở thành lựa chọn tốt hơn so với class, bởi chúng ta không phải lo có ai đó tạo đối tượng của interface. Ví dụ kinh điển lần nữa lại là Comparator – với các phương thức tĩnh hữu dụng và mạnh mẽ của nó.

Tương tự như thế, nếu bạn gặp một class trừu tượng không trạng thái, chỉ có duy nhất những phương thức trừu tượng được thiết kế để ghi đè, lớp đó có thể được chuyển đổi thành những FunctionalInterface và sau đó được implement bằng biểu thức lambda, như Runnable chẳng hạn:

Trước Java 8:

new Thread(new Runnable() {    @Override public void run() {      System.out.println("New thread created");     }    }).start();

Java 8:

    System.out.println(“New thread created”); }).start();

Một ví dụ khác để thử xem xét cách triển khai, sử dụng annotation @FunctionalInterface cho interface:

@FunctionalInterface interface Square {   int calculate(int x); }

… và implement bằng biểu thức lambda:

int a = 5; int ans = s.calculate(a); System.out.println(ans);

4. Các chỉ dẫn lặp và rẽ nhánh lồng nhau

for (Field field : fields) {   if (meetsCriteria(field)) {    validFields.add(field);  } } return validFields;

…bạn phải nghĩ tới việc thay thế bằng mã sử dụng Streams. Ở đây ta dùng filter và collect:

return fields.stream()   .filter(this::meetsCriteria)   .collect(Collectors.toList());

Đôi khi, các vòng lặp với một lệnh rẽ nhánh ở trong có thể được tái cấu trúc thành anyMatch hay findFirst:

for (String current : strings) {   if (current.equals(wanted)) {     return true;  } } return false;

…có thể được thay thế bởi:

return strings.stream() Và: for (String current : strings) {   if (current.equals(wanted)) {     return current; } } return null;

…có thể sửa thành:

return strings.stream()    .findFirst()     .orElse(null);

Lưu ý rằng orElse(null) thực tế là một mã xấu, chúng ta sẽ nói đến sau.

5. Đa thao tác trên collection

for (Message message : messages) {   lines.add(new LogLine(message)); } Collections.sort(lines); for (LogLine line : lines) {  line.log(LOG); } messages.stream()     .map(LogLine::new)    .sorted()

Tái cấu trúc này không chỉ giúp mã dễ đọc hơn hay ít lại một biến trung gian, mà thực tế còn có hiệu năng cao hơn.

6. Duyệt để xóa bỏ các phần tử

Mã trước-Java-8 có thể có những đoạn mã như sau:

while (iterator.hasNext()) {  String current = iterator.next();   if (current.endsWith("foo bar")) {    iterator.remove();  } }

Giờ đây đoạn mã trên có thể được rút ngắn còn một dòng:

Ngắn hơn, dễ đọc hơn, và cũng nhanh hơn!

7. Kiểm Null

NullPointerExceptions là điểm chí tử của các nhà phát triển Java, và bạn sẽ không lấy làm lạ khi các phép kiểm null nằm rải rác trong mã. Java 8 cho chúng ta API Optional giúp chúng ta mô tả kết quả trả về tốt hơn nhiều cũng như loại bỏ các kiểm null không cần thiết. Hãy quay lại với orElse mà chúng ta có ở tái cấu trúc số 4:

public static String findString (String wanted){   return strings.stream()      .findFirst()       .orElse(null); }

Bất kỳ lời gọi findString nào cũng sẽ phải kiểm null cho giá trị nhận được, và nếu an toàn thì làm một thao tác nào đó:

String foundString = findString(wantedString); if (foundString == null) {   return "Did not find value" + wantedString; } else {   return foundString; }

Mã này xấu, dễ lặp và tẻ nhạt. Nếu cập nhật phương thức findString thành sử dụng Optional:

  return strings.stream()      .findFirst(); }

…thì chúng ta có thể thoát khỏi trường hợp không có giá trị một cách thanh nhã hơn nhiều:

Bài viết gốc được đăng tải tại Tạp Chí Lập Trình

Checked Và Unchecked Exception Trong Java

CHECKED VÀ UNCHECKED EXCEPTION USE CASES

Bài viết được sự cho phép của tác giả Edward Thiên Hoàng

CHECKED VÀ UNCHECKED EXCEPTION TRONG JAVA CƠ BẢN

Trong Java có 2 loại exception: checked và unchecked. Tất cả các checked exception được kế thừa từ lớp Exception ngoại trừ lớp RuntimeException. RuntimeException là lớp cơ sở của tất cả các lớp unchecked exception. Đó cũng là dấu hiệu để nhận biết đâu là checked exception và đâu là unchecked exception. Cùng xem qua hierarchy của tất cả các lớp exception:

KHÁC NHAU GIỮA CHECKED VÀ UNCHECKED EXCEPTION

Điểm khác biệt giữa các lớp checked và unchecked expcetion chính là thời điểm xác định được expcetion có thể xảy ra. Đối với checked exception, việc kiểm tra được thực hiện ngay thời điểm compile time, một số IDE sẽ giúp chúng ta bằng cách hiển thị lỗi cú pháp nếu ta gọi một method throw ra bất kỳ checked exception nào mà không được catch. Một số checked exception tiêu biểu như: IOException, InterruptedException, XMLParseException.. Còn đối với unchecked exception, việc xác định có exception xảy ra hay không chỉ có thể thực hiện ở thời điểm runtime, và các IDE sẽ không giúp chúng ta xác định được chuyện đó. Một số unchecked exception tiêu biểu là: NullPointerException, IndexOutOfBoundsException, ClassCastException… Hãy xem các ví dụ để hiểu rõ hơn.

CHECKED EXCEPTION

Hãy xét qua ví dụ với IOException:

import java.io.BufferedReader; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.FileReader; import java.io.IOException; public class MainCheckedAndUncheckedException {     public static void main(String[] args) {         BufferedReader br = null;         try {             String sCurrentLine;             br = new BufferedReader(new FileReader("C:\testing.txt"));             while ((sCurrentLine = br.readLine()) != null) {                 System.out.println(sCurrentLine);             }         } catch (FileNotFoundException e) {             e.printStackTrace();         } catch (IOException e) {             e.printStackTrace();         } finally {             try {                 if (br != null)                     br.close();             } catch (IOException ex) {                 ex.printStackTrace();             }         }     } }

Ở đoạn trên, nếu ta remove phần try-catch thì IDE sẽ báo lỗi:

Unhandled exception type IOException đối với method: readLine()

Bây giờ hãy viết riêng một method để test

public class MainCheckedAndUncheckedException {     public static void main(String[] args) {         try {             doParseXML();         } catch (XMLParseException e) {             e.printStackTrace();         } catch (IOException e) {             e.printStackTrace();         }     }     private static void doParseXML() throws XMLParseException, IOException {         doOpenXML();         // Do parse XML. This method may be thrown a checked exception     }     private static void doOpenXML() throws IOException {         // Do open XML. This method may be thrown a checked exception     } }

Method doOpenXML được dánh dấu là sẽ throw ra IOException, do vậy, bất cứ method nào gọi doOpenXML đều phải catch nó hoặc đánh dấu là sẽ throw ra exception của method nó gọi. Trong trường hợp này doParseXML gọi doOpenXML và quyết định throw ra IOException của doOpenXML. Đồng thời nó cũng throw thêm 1 exception là XMLParseException. Và method main gọi doParseXML chọn cách catch các exception của doParseXML có thể throw.

UNCHECKED EXCEPTION: public class MainCheckedAndUncheckedException {     public static void main(String[] args) {         printArray();     }     private static void printArray() {         int[] array = new int[1];         System.out.println(array[1]);     } }

Với đoạn code trên sẽ có 1 exception được throw ra mà không hề báo trước:

at com.edward.tutorial.corejava.exception.MainCheckedAndUncheckedException.main(MainCheckedAndUncheckedException.java:7)

Dù cho ta có đánh dấu method printArray sẽ throw ra ArrayIndexOutOfBoundsException thì IDE vẫn không báo lỗi khi hàm main gọi đến hàm printArray bởi vì ArrayIndexOutOfBoundsException là 1 unchecked exception

public class MainCheckedAndUncheckedException {     public static void main(String[] args) {         printArray();     }     private static void printArray() throws ArrayIndexOutOfBoundsException {         int[] array = new int[1];         System.out.println(array[1]);     } } CHECKED VÀ UNCHECKED EXCEPTION USE CASES

Vậy một câu hỏi đặt ra khi design API là khi nào một method sẽ throw checked exception, và khi nào sẽ throw unchecked exception.

Throw unchecked exception trong trường hợp chương trình bị sai về logic, không thể làm gì tiếp theo nếu gặp những lỗi đó, ví dụ như có 1 biến null hoặc không hợp lệ khiến toàn bộ đoạn chương trình phía sau không thể làm tiếp, ta sẽ throw NullPointerException hoặc IllegalArgumentException. Còn trong trường hợp những lỗi vẫn còn có thể handle được thì throw checked exception. Ví dụ như method open file có thể throw FileNotFoundException nhằm mục đích cảnh báo khi client gọi đến method này, cần phải handle trường hợp không tìm thấy file lúc đọc file. Đó không phải là lỗi logic chương trình mà là 1 ngoại lệ khác với kết quả mong muốn từ việc đọc file.

Những Món Ăn Khi Du Lịch Singapore Mà Bạn Không Thể Bỏ Qua

Món ăn đặc sản truyền thống ngon, hấp dẫn nhất ở Singapore

Những món ăn của người Peranakan (Nonya)

Những món ăn Malaysia ở Singapore

Những món ăn đặc sản của người Hoa ở Singapore

Món ăn đặc sản truyền thống ngon, hấp dẫn nhất ở Singapore Những món ăn của người Peranakan (Nonya)

Món ăn đặc sản nổi tiếng ở Singapore

Người Peranakan ở Singapore là hậu duệ của người Trung Quốc có mẹ là người Malaysia. Do đó, ẩm thực của họ thường mang đậm hương vị của 2 đất nước này. Tuy nhiên, sau nhiều năm cải biến, những món ăn đó đã trở thành một phần không thể thiếu của ẩm thực Singapore.

– Cua sốt ớt: Đây là món ăn đầu tiên trong top những món ăn đặc sản nổi tiếng ở Singapore. Có thế nói cua sốt ớt là “quốc thực” của Singapore và để thưởng thức món ăn này đúng vị nhất hãy đến các cửa hàng hải sản trên đường Mattar hoặc Old Airport.

– Những món ăn ngon, độc đáo ở Singapore khác: Mì sốt me Mee siam, Nem cuộn Popiah, Salad Rojak, Bún Satay bee hoon, kem sầu riêng…

Những món ăn Malaysia ở Singapore

Một phần dân cư Singapore là người Malaysia nhập cư. Do đó, những món ăn Malay cũng sẽ nằm trong danh sách những món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Singapore rồi.

– Mì trứng Mee Rebus: Bạn có thể thưởng thức món mì đặc trưng của người Malaysia này tại các chợ ở khu Tiểu Ấn.

– Nasi Lemak: Là bữa ăn sáng Malay đặc trưng. Cơm được nấu từ nước cốt dừa ăn cùng với cá cơm, đậu phộng, dưa chuột, ớt tươi và có rưới thêm cà ri sẽ giúp bạn có một bữa sáng khó quên tại Singapore.

– Cà ri khô Rendang: Nét đặc trưng của món cà ri này là thịt gia súc (bò, cừu) được hầm nhiều giờ trong một quả dừa cho đến khi nước dùng cạn hết. Vị béo ngậy hơi cay, thơm ngọt của món cà ri này chính là điểm nhấn khiến nó trở thành món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Singapore.

– Thịt xiên nướng Satay: Ẩm thực vỉa hè của Singapore chính là đây. Nếu bạn bỏ qua nó tức là bạn đã bỏ qua một phần ẩm thực của quốc đảo sư tử. Câu lạc bộ Satay ở đường Lau Pa Sat gần Raffles Palace là địa điểm chuyên bán món này.

– Những món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Singapore khác: Súp gà Mee Soto, Bánh cá Otak, Bubur cha-cha, Mỳ đậu xanh Cendol, sầu riêng, Ice Kachang, bánh Kuih…

Những món ăn đặc sản của người Hoa ở Singapore

Đặc sản Singapore nên thưởng thức khi đi du lịch

China Town là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Singapore. Và tất nhiên, nơi đây cũng chính là cái nôi ẩm thực của người Hoa tại Singapore rồi. Nhưng hầu hết các món ăn này đều mang đậm hương vị truyền thống của quốc đảo sư tử.

– Cơm gà Hải Nam: Một món ăn “lai Sing” chính hiệu khi nước sốt chấm gà truyền thống được thay thế bằng nước tương đen cho thêm ớt tươi xay nhuyễn, gừng và tỏi của người Sing.

– Mì hoành thánh: Không giống như ở Hồng Kong, mỳ hoành thánh ở đây là mỳ khô, dùng với tương đen và ớt.

– Huay Tàu: Món tráng miệng nổi tiếng ở China Town.

– Những món ăn đặc sản đường phố nổi tiếng ở Singapore khác: Mì thịt lợn băm Ak chor mee, Súp Bak Kut Teh, Mì xào Char kway teow, Mì xào ướt Hokkien mee, Chee cheoung fun, Chwee kway…

6 món ăn sáng đặc trưng của Singapore

7 khu ăn uống giá rẻ ở  Singapore luôn đông đúc

5 món ăn đặc sản đường phố Singapore kèm địa chỉ ngon rẻ

Du lịch Singapore ăn gì, ở khách sạn nào rẻ, tiết kiệm nhất?

Địa chỉ ăn cháo ếch ở Singapore: Giờ mở cửa & giá cả…vv

Những món ăn nổi tiếng đường phố Yangon Myanmar

Du lịch Penang ăn gì, ăn ở đâu ngon, bổ, rẻ?

Du lịch Bangkok, Thái Lan nên ăn ở đâu ngon, bổ, rẻ?

Món ăn đặc sản truyền thống ngon, hấp dẫn nhất ở Singapore

Những món ăn của người Peranakan (Nonya)

Những món ăn Malaysia ở Singapore

Những món ăn đặc sản của người Hoa ở Singapore

Món ăn đặc sản truyền thống ngon, hấp dẫn nhất ở Singapore Những món ăn của người Peranakan (Nonya)

Món ăn đặc sản nổi tiếng ở Singapore

Người Peranakan ở Singapore là hậu duệ của người Trung Quốc có mẹ là người Malaysia. Do đó, ẩm thực của họ thường mang đậm hương vị của 2 đất nước này. Tuy nhiên, sau nhiều năm cải biến, những món ăn đó đã trở thành một phần không thể thiếu của ẩm thực Singapore.

– Cua sốt ớt: Đây là món ăn đầu tiên trong top những món ăn đặc sản nổi tiếng ở Singapore. Có thế nói cua sốt ớt là “quốc thực” của Singapore và để thưởng thức món ăn này đúng vị nhất hãy đến các cửa hàng hải sản trên đường Mattar hoặc Old Airport.

– Những món ăn ngon, độc đáo ở Singapore khác: Mì sốt me Mee siam, Nem cuộn Popiah, Salad Rojak, Bún Satay bee hoon, kem sầu riêng…

Những món ăn Malaysia ở Singapore

Một phần dân cư Singapore là người Malaysia nhập cư. Do đó, những món ăn Malay cũng sẽ nằm trong danh sách những món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Singapore rồi.

– Mì trứng Mee Rebus: Bạn có thể thưởng thức món mì đặc trưng của người Malaysia này tại các chợ ở khu Tiểu Ấn.

– Nasi Lemak: Là bữa ăn sáng Malay đặc trưng. Cơm được nấu từ nước cốt dừa ăn cùng với cá cơm, đậu phộng, dưa chuột, ớt tươi và có rưới thêm cà ri sẽ giúp bạn có một bữa sáng khó quên tại Singapore.

– Cà ri khô Rendang: Nét đặc trưng của món cà ri này là thịt gia súc (bò, cừu) được hầm nhiều giờ trong một quả dừa cho đến khi nước dùng cạn hết. Vị béo ngậy hơi cay, thơm ngọt của món cà ri này chính là điểm nhấn khiến nó trở thành món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Singapore.

– Thịt xiên nướng Satay: Ẩm thực vỉa hè của Singapore chính là đây. Nếu bạn bỏ qua nó tức là bạn đã bỏ qua một phần ẩm thực của quốc đảo sư tử. Câu lạc bộ Satay ở đường Lau Pa Sat gần Raffles Palace là địa điểm chuyên bán món này.

– Những món ăn không thể bỏ qua khi du lịch Singapore khác: Súp gà Mee Soto, Bánh cá Otak, Bubur cha-cha, Mỳ đậu xanh Cendol, sầu riêng, Ice Kachang, bánh Kuih…

Những món ăn đặc sản của người Hoa ở Singapore

China Town là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Singapore. Và tất nhiên, nơi đây cũng chính là cái nôi ẩm thực của người Hoa tại Singapore rồi. Nhưng hầu hết các món ăn này đều mang đậm hương vị truyền thống của quốc đảo sư tử.

– Cơm gà Hải Nam: Một món ăn “lai Sing” chính hiệu khi nước sốt chấm gà truyền thống được thay thế bằng nước tương đen cho thêm ớt tươi xay nhuyễn, gừng và tỏi của người Sing.

– Mì hoành thánh: Không giống như ở Hồng Kong, mỳ hoành thánh ở đây là mỳ khô, dùng với tương đen và ớt.

– Huay Tàu: Món tráng miệng nổi tiếng ở China Town.

– Những món ăn đặc sản đường phố nổi tiếng ở Singapore khác: Mì thịt lợn băm Ak chor mee, Súp Bak Kut Teh, Mì xào Char kway teow, Mì xào ướt Hokkien mee, Chee cheoung fun, Chwee kway…

6 món ăn sáng đặc trưng của Singapore

7 khu ăn uống giá rẻ ở  Singapore luôn đông đúc

5 món ăn đặc sản đường phố Singapore kèm địa chỉ ngon rẻ

Du lịch Singapore ăn gì, ở khách sạn nào rẻ, tiết kiệm nhất?

Địa chỉ ăn cháo ếch ở Singapore: Giờ mở cửa & giá cả…vv

Những món ăn nổi tiếng đường phố Yangon Myanmar

Du lịch Penang ăn gì, ăn ở đâu ngon, bổ, rẻ?

Du lịch Bangkok, Thái Lan nên ăn ở đâu ngon, bổ, rẻ?

Đăng bởi: Việt Lê

Từ khoá: Những món ăn khi du lịch Singapore mà bạn không thể bỏ qua

8 Lưu Ý Về Giấc Ngủ Tốt Có Thể Bạn Chưa Biết

Mẹo để có giấc ngủ ngon hơn

Nếu cảm thấy khó ngủ ngon, bạn có thể làm theo một số mẹo do Hiệp hội Giấc ngủ Thế giới đưa ra. chúng mình biết rằng việc thay đổi thói quen không hề dễ dàng, vì vậy đừng lo lắng và chỉ cần bắt đầu với từng thói quen một là được:

Đặt lịch trình đi ngủ và thức dậy hàng ngày giống nhau.

Tránh ăn thức ăn cay và nhiều đường trong 4 giờ trước khi đi ngủ.

Tránh đồ uống có chứa caffein, như cà phê hay nước ngọt, 6 giờ trước khi đi ngủ.

Giữ cho phòng ngủ của bạn thông thoáng và có nhiệt độ tốt, không quá lạnh cũng không quá nóng.

Để giường của bạn như một không gian chỉ để ngủ, không phải để làm việc hay giải trí.

Không uống đồ uống có cồn trong vòng 4 giờ sau khi đi ngủ.

Nguồn: BRIGHTSIDE

Tập thể dục trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon

Mẹo để có giấc ngủ ngon hơn

Không phải tất cả chúng ta đều thích hoặc có thể tập thể dục vào buổi sáng nên nhiều người chỉ nghĩ rằng họ có thể tập thể dục thường xuyên sau giờ làm việc vào buổi tối. Bây giờ, bạn có thể tự hỏi liệu làm vậy có ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn hay không. Các chuyên gia cho rằng hoạt động thể chất từ nhẹ đến trung bình vào khoảng 60 đến 90 phút trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và thúc đẩy việc nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là bạn có thể tập yoga, đi bộ, tập tạ nhẹ, đạp xe và bơi lội, nhưng tất cả những điều này nên được thực hiện mà không quá xa.

Điều chúng ta phải lưu ý là không nên tập các bài tập cường độ cao hay quá mạnh và đợi ít nhất một giờ trước khi đi ngủ.

Tập thể dục trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon

Chúng ta không thể bù đắp cho giấc ngủ vào cuối tuần

Tập thể dục trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon

Thức qua đêm để làm công việc từ văn phòng hay hoàn thành một số bài tập về nhà ở trường có thể là điều mà bạn chỉ thỉnh thoảng làm và mặc dù điều đó không tốt nhưng bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào nếu làm điều này. Tuy nhiên, không nên biến nó thành thói quen. Thời gian bạn ngủ là rất quan trọng và nó phải là vào ban đêm. Số giờ mất ngủ tích tụ và đó là lý do tại sao một số chuyên gia gọi tình trạng thâm hụt này là thiếu ngủ.

Họ đảm bảo rằng thời gian này không thể được phục hồi nếu chỉ ngủ thêm vài giờ vào cuối tuần, và họ cho rằng điều này sẽ không chống lại những tác động tiêu cực mà tình trạng thiếu ngủ liên tục có thể gây ra trong tương lai. Mặc dù là tốt nhất cho sức khỏe của bạn để tránh rơi vào cảnh thiếu ngủ trầm trọng, nhưng hãy xem xét các mẹo sau để dần lấy lại năng lượng nếu bạn mất ngủ hàng giờ:

Chợp mắt vào đầu giờ chiều.

Đặt lịch đi ngủ và thức dậy, và cố gắng thực hiện mỗi ngày.

Nếu bạn không quen ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm, hãy bắt đầu thêm 15 phút cho việc ngủ cho đến khi bạn đạt được thời gian tối ưu.

Khi chúng ta già đi, chúng ta vẫn phải ngủ đủ từ 7-8 tiếng

Chúng ta không thể bù đắp cho giấc ngủ vào cuối tuần

Nếu bạn đã dành thời gian ở bên ông bà khi còn nhỏ, bạn có thể nhận thấy rằng họ thường thức dậy sớm dễ dàng hơn bạn. Điều này cũng có thể xảy ra với cha mẹ bạn. Mọi người thường nghĩ rằng khi chúng ta lớn lên, chúng ta cần ngủ ít giờ hơn. Nhưng nếu bạn xem xét khuyến nghị của các chuyên gia về số giờ người lớn và người cao tuổi cần, thì kết quả là không có nhiều sự khác biệt.

Nói như vậy, cũng đúng là quá trình lão hóa có thể làm thay đổi số lượng và chất lượng giấc ngủ của một người. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là cơ thể bạn cần ngủ ít giờ hơn để hoạt động bình thường. Trong khi một người trưởng thành từ 18 đến 64 tuổi cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng thì những người trên 65 tuổi nên ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm.

Xem TV trong phòng ngủ không thể giúp bạn thư giãn và dễ ngủ đâu

Khi chúng ta già đi, chúng ta vẫn phải ngủ đủ từ 7-8 tiếng

Nhiều người trong chúng ta thích nằm trên giường và xem một bộ phim hay. Đây là một trong những thú vui lớn nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chúng ta nên tránh xem TV trước khi ngủ. Các kích thích bằng ánh sáng và âm thanh từ TV sẽ gửi tín hiệu đến não của chúng ta làm thay đổi các quá trình hoạt động trong cơ thể. Những quá trình này thực sự giúp chúng ta ngủ ngon hơn trong đêm.

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn một chút về vấn đề này, bạn nên bắt đầu bằng cách biết rằng một trong những quá trình này bắt đầu với một loại hormone gọi là melatonin. Cơ thể chúng ta tiết ra melatonin vào cuối ngày khi nhận thấy mặt trời lặn và trời tối. Đó là cách riêng để loại hormone này gửi tín hiệu đến chúng ta rằng đã đến lúc nên đi ngủ. Nếu trước khi đi ngủ, chúng ta vẫn tiếp xúc với ánh sáng xanh như từ màn hình TV hay các thiết bị điện tử thì chức năng của hormone này sẽ bị thay đổi và khiến chúng ta không thể ngủ ngon giấc. Đó là lý do tại sao các bác sĩ chuyên khoa khuyên chúng ta không nên trang bị TV và các loại màn hình khác trong phòng ngủ. Thay vào đó, điều bạn có thể làm là đọc sách và nghe nhạc thư giãn.

Xem TV trong phòng ngủ không thể giúp bạn thư giãn và dễ ngủ đâu

Ngủ nhiều hơn có thực sự luôn tốt hơn

Nhưng nếu bạn thỉnh thoảng ở trên giường lâu hơn một chút, đừng quá lo lắng về điều đó. Điều duy nhất bạn phải làm là chú ý và đảm bảo rằng bạn không ngủ quá 9 giờ một cách thường xuyên. Nếu bạn cảm thấy hơi khó khăn vì bạn thích ngủ nướng, hãy cố gắng thay đổi thói quen của mình dần dần mỗi ngày. Nếu bạn nghĩ rằng điều gì đó khác đang xảy ra có thể ngăn bạn ngủ đúng cách, hãy yêu cầu hỗ trợ y tế. Thông tin này dành cho những người trên 18 tuổi, vì trẻ em và thanh thiếu niên có thể và trong hầu hết các trường hợp, nên ngủ nhiều hơn.

Thật tốt nếu bạn có những giấc ngủ ngắn vào buổi chiều

Ngủ nhiều hơn có thực sự luôn tốt hơn

Giấc ngủ ngắn được biết đến là một điều tuyệt vời của những người thích ngủ nướng. Không chỉ vậy, chúng thực sự có những lợi ích tuyệt vời khác nữa: giấc ngủ ngắn giúp cải thiện tâm trạng của bạn, nâng cao hiệu suất trong công việc hay bất kỳ hoạt động nào khác mà bạn cần tập trung, giúp bạn thư giãn và giảm bớt cảm giác mệt mỏi. Nhưng điều tuyệt vời này cũng có thể phản tác dụng. Ngủ trưa dài không gây ra những tác dụng mong muốn này và trên thực tế, có thể làm giảm khả năng ngủ ngon vào ban đêm. Các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên thực hiện những giấc ngủ ngắn dài từ 10 – 20 phút. Điều đó nên được thực hiện trước 3 giờ chiều vì thời gian trong ngày mà bạn nằm xuống để nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Nếu bạn chọn ngủ một vài phút vào cuối ngày, bạn có thể khó ngủ vào ban đêm.

Thật tốt nếu bạn có những giấc ngủ ngắn vào buổi chiều

Ngáy là một chứng thường gặp khi ngủ nhưng hãy cẩn thận với những tiếng ngáy bất thường

Thật tốt nếu bạn có những giấc ngủ ngắn vào buổi chiều

Điều này là một sự thật: hầu hết chúng ta đều đã ngủ ngáy vào một thời điểm nào đó trong đời. Đó tất nhiên không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, khi tiếng ngáy trở nên thường xuyên và to bất thường thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp một số vấn đề về sức khỏe và cần giải quyết càng sớm càng tốt. Đấy có thể là chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hay là một rối loạn khá phổ biến xảy ra khi đường thở của bạn bị tắc nghẽn và hơi thở của bạn đột ngột bị gián đoạn hoặc thậm chí bị tạm dừng trong khi ngủ khiến bạn thức dậy.

Duy trì cân nặng hợp lý.

Hạn chế tiêu thụ đồ uống có cồn.

Tránh nằm ngửa khi ngủ (vì nó gây tắc nghẽn đường thở).

Ngáy là một chứng thường gặp khi ngủ nhưng hãy cẩn thận với những tiếng ngáy bất thường

Một giấc ngủ ngon rất dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Bạn đã sẵn sàng thay đổi một số thói quen để cải thiện giấc ngủ của mình chưa? Bạn nghĩ bạn nên bắt đầu với thói quen nào trước?

Đăng bởi: Lê Thị Bắc

Từ khoá: 8 Lưu ý về giấc ngủ tốt có thể bạn chưa biết

Những Loại Cây Có Thể Trồng Trong Chậu Treo

Những chiếc chậu, giỏ treo đầy hoa và cây, màu sắc rực rỡ, nổi bật và trang nhã sẽ tô điểm cho bất kỳ khu vườn nào. Bạn cũng không cần nhiều không gian để trưng bày chúng!

Có một sự thật là không gian sống của nhiều gia đình khá hạn chế. Với những ngôi nhà cao tầng, chung cư, không có sân, vườn hay bất kì mảnh đất trống nào để có thể thoải mái trồng các loại cây mà bạn ưa thích. Không sao cả, chúng ta luôn có những giải pháp khắc phục mọi vấn đề.

1. Cây sen cạn

Đặc biệt, nó là một trong những cây tốt nhất để trồng trong treo giỏ. Sen cạn thích sự ấm áp và ánh nắng mặt trời, mặc dù chúng có thể chịu được bóng râm. Đất trồng cho sen cạn rất đơn giản, không cần quá giàu dinh dưỡng, thậm chí là những loại đất nghèo nàn và không cần nhiều phân bón.

2. Dã yên thảo

Cây dã yên thảo cũng là một trong những loại hoa phổ biến nhất và cây tốt nhất để trồng trong giỏ treo hoặc chậu treo. Trong môi trường sống ấy, nó phát triển nhanh chóng và nở rộ. Những bông hoa nhiều màu sắc nở trong những chiếc giỏ lơ lửng, rất giàu tính thẩm mĩ.

3. Cà chua

Về cơ bản, thành công của bạn trong việc trồng cà chua phụ thuộc vào ba yếu tố – chọn đúng loại giống, đúng loại chậu hoặc giỏ treo, và cung cấp các điều kiện thích hợp. Nếu bạn thỏa mãn được cả ba, bạn sẽ có được một chậu cà chua sai trĩu trong mùa thu hoạch.

4. Hoa mười giờ

Tên gọi là hoa mười giờ là bởi hoa thường nở vào khoảng 9, 10 giờ trưa. Đây là một loại cây che phủ mặt đất rất tốt. Những bông hoa đầy màu sắc, tán lá mọng giống như kim của nó trông thật tuyệt vời.

Vẻ đẹp nhiệt đới này có thể được trồng như một loại cây cảnh, trang trí cho không gian ngôi nhà bạn. Bạn có thể treo ngoài ban công, trước cổng nhà, hoặc bất kì nơi nào nhiều nắng, khô thoáng.

Màu sắc hoa rất phong phú: đỏ, cam, hồng, trắng hay vàng. Bạn có thể kết hợp trồng nhiều loại màu sắc trong một chậu treo để tác phẩm của mình thêm bắt mắt.

5. Hoa huyền sâm

Đây là một cây treo giỏ mà bạn có thể trồng. Cây lâu năm nhưng có tuổi thọ ngắn này thường được trồng hàng năm, ở những vùng ấm áp. Tuy nhiên, một số giống có thể sống được trong khí hậu lạnh. Những bông hoa của nó khá nhỏ, màu sắc tươi sáng và xuất hiện gần như quanh năm, hầu hết là từ mùa xuân đến mùa thu.

Đối với loại cây này, bạn nên chọn loại chậu treo kích thước lớn một chút, vì khi cây phát triển và nở hoa sẽ tạo thành một đóa lớn, xum xuê, trông rất đẹp mắt.

6. Thu hải đường.

Thu hải đường rất thích hợp để trồng trong giỏ hoặc chậu treo. Cả tán lá và hoa đều đẹp. Hải đường thích nhiều nắng, khô thoáng và nhiều ánh sáng.

Đặc biệt, khi chăm loại hoa này, việc thoát nước tốt là một yếu tố hết sức quan trọng vì nó không ưa sự ẩm ướt. Bạn chỉ cần tưới cho cây mỗi ngày 1 lần vào buổi sáng với một lượng nước vừa đủ.

7. Cây thường xuân

Cây thường xuân, một loại cây lâu năm. Thường xuân đi kèm với một loạt các hình dạng lá và các loại lá phong phú. Nó là một loại cây hoàn hảo để trồng trong chậu treo, vì ta có thể dùng cả những chiếc khung treo để tạo hình nghệ thuật cho cây, làm tăng tính thẩm mĩ cho ngôi nhà bạn mà vẫn tiết kiệm không gian. Thường xuân mang đến cho ta các màu sắc đẹp nhất.

Hầu hết các giống đều phát triển mạnh trong nhà, vì chúng không đòi hỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp và chỉ cần sự chăm sóc tối thiểu. Tuy nhiên, nó cũng dễ dàng phát triển nếu bạn treo bên ngoài ở một vị trí nhiều bóng râm.

8. Sweet alyssum (hoa tuyết cầu)

Những chùm hoa trắng như những quả cầu tuyết xinh xắn sẽ làm ngôi nhà bạn nổi bật hơn, thú hút hơn. Ngồi gần một chiếc giỏ treo đầy alyssum ngọt ngào là một niềm vui. Loài hoa có hương thơm tuyệt vời này rất hoàn hảo để trồng trong chậu treo cho ban công và khu vườn gác mái nhà bạn.

9. Hoa triệu chuông

Tên tiếng Anh gọi là “Million Bells”, người anh em họ xinh đẹp của cây dã yên thảo này thích hợp hơn để treo giỏ hơn là cây dã yên thảo bởi nó phát triển lâu bền hơn, cho dù thay đổi điều kiện thời tiết hay gặp phải sâu bệnh. Nó có thể cao tới 8 inch.

Cây ra hoa vào tất cả các mùa trong năm, từ mùa hè dài nắng nóng, trong mùa thu khí hậu vừa phải cho đến mùa đông sương giá.

10.Cây nhện

Cây nhện được các nhà khoa học khuyên trồng trong nhà, vì những tác dụng tuyệt vời trong việc thanh lọc không khí. Chúng cũng có thể được trồng trong giỏ hoặc chậu treo vì phát triển rất tốt trong điều kiện này.

Cây ưa bóng râm, thích nghi với ánh sáng yếu và những nơi thoáng mát. Vì thế, bạn nên chọn những vị trí nhiều bóng râm để treo chậu cây. Tốt nhất nên tro trong nhà, vừa trang trí cho ngôi nhà bạn, vừa tốt cho không khí và còn tạo môi trường thích hợp với đặc tính của loài cây này.

11. Hoa ngũ sắc

Loại hoa đa màu sắc có vẻ đẹp sống động và rực rỡ này sẽ là một lựa chọn không tồi cho việc tô điểm thêm cho không gian sống của bạn. Ngũ sắc là loài thuộc dạng bụi, thân cành hình vuông, có gai ngắn. Mỗi chùm hoa nhỏ có rất nhiều màu sắc kết hợp như hồng, vàng, tím oải hương, trắng và cam.

Nó là một loài hoa lý tưởng để trồng trong giỏ treo bởi cây ngũ sắc dễ trồng, không kén loại đất, chịu được khô hạn.

Hoa ra nở quanh năm, đây là loài ưa nắng nên càng nhiều nắng sẽ nở được càng nhiều hoa, nắng càng gay gắt thì màu hoa càng thêm rực rỡ.

Bạn có thể treo một vài chậu trồng trước cổng nhà, trước ban công hoặc trong vườn để không gian thêm màu sắc.

12. Hoa lồng đèn

Đây là một trong những loại hoa trồng trong giỏ hoặc chậu treo tốt nhất trên thế giới. Loài hoa này rất đẹp, có hình dạng như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh. Thông thường, màu sắc của hoa là hồng pha trắng, nhiều loại khác có màu đỏ tươi và tím. Đặc biệt nhất vẫn là những bông hoa mang màu đỏ thẫm rất tươi và sắc tím đậm.

Cây rất khỏe mạnh, chịu được thời tiết giá rét và thường cho hoa từ tháng 7 cho đến hết mùa đông. Bạn nên trồng trong loại đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp và ẩm ướt. Chú ý đảm bảo độ ẩm cho đất thường xuyên.

13. Hoa phong lữ

Hoa phong lữ rất đa dạng về cả giống loài và màu sắc. Những bông hoa phong lữ đơn hoặc kép có màu sắc hồng, xanh dương, trắng, cam, đỏ và tím sẽ trở thành nén chấm phá cho ngôi nhà nhỏ xinh của bạn. Hoa rất thích hợp để trồng trong chậu treo vì rất dễ trồng, chịu được giá rét. Mùa tốt nhất để trồng cây là mùa đông- xuân.

Bạn trồng cây vào giỏ hoặc chậu có độ thoát nước tốt, sau đó treo nó ở một nơi nhận được đầy đủ ánh sáng mặt trời. Chú ý bón phân định kì khoảng 2 tháng/lần để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây, thúc đẩy sự phát triển. Hoa có mùi hương dịu ngọt, thoang thoảng khắp không gian, làm cho không khí dễ chịu, thư giãn hơn.

14. Hoa ông lão

Trên thế giới đang có khoảng 300 giống hoa ông lão, với đầy đủ các màu săc như: đỏ, tím, xanh, vàng và trắng.

Loài hoa leo mạnh mẽ này cũng rất phù hợp để bạn trồng trong chậu treo.

Sau khi trồng, bạn treo chậu cây ở một vị trí đầy nắng, tưới nước thường xuyên để cây phát triển mạnh. Hoa ông lão nở suốt từ mùa hè đến đầu mùa thu, cũng là một khoảng thời gian khá dài đủ cho loài hoa đẹp này đua nhau khoe sắc.

Trồng hoa trong chậu treo cần chú ý điều gì?

Chọn loại chậu phù hợp với kích thước loại cây giống được chọn

Chọn vị trí treo phù hợp với đặc tính của từng loại cây trồng

Chú ý việc thoát nước cho cây

Không nên treo ở những nơi có môi trường không thực sự sạch sẽ vì có nguy cơ ẩn chứa nhiều mầm bệnh cho cây

8 Nét Văn Hóa Yêu Đương Ở Mỹ Có Thể Bạn Chưa Biết

Buổi gặp mặt đầu tiên chỉ để làm quen

Việc hai người có cảm tình với nhau quyết định có một cuộc gặp mặt riêng tư là điều rất đỗi tự nhiên. Tuy vậy bạn nên lưu ý dù lần gặp gỡ đầu tiên có thoải mái và đáng nhớ đến đâu thì cũng chỉ để hai người hiểu nhau hơn chứ không là cột mốc xác định mối quan hệ yêu đương chính thức.

Do đó bạn đừng nên nghĩ đối phương đồng ý gặp mặt trong buổi hẹn đầu đồng nghĩa với việc họ muốn làm người yêu của mình. Trong tình huống bạn cảm thấy đối phương không thích hợp với bản thân thì bạn có thể lịch sự từ chối nếu người kia muốn có cuộc hẹn thứ hai. Bạn không nên ngại ngùng trong việc từ chối vì nếu bạn không có tình ý gì với người ta mà vẫn gieo rắc hy vọng cho họ thì sẽ bị xem là bất lịch sự và thiếu tôn trọng người khác.

Về vấn đề tình phí cho buổi hẹn đầu tiên, bạn cứ mặc định “mạnh ai nấy trả” cho dễ bề ứng xử nếu trước đó đối phương không hề ngỏ ý mời bạn.

 

Hẹn hò không đồng nghĩa với chính thức yêu nhau

Ngay cả khi hai người tiếp tục có những buổi hẹn đi chơi khác sau lần đầu tiên thì cũng không có nghĩa hai người chính thức là người yêu. Một buổi đi chơi tất nhiên không đủ để bạn và đối phương hiểu hết về nhau nên nếu còn hứng thú thì cả hai vẫn có thể tiếp tục gặp gỡ để tìm hiểu. Vì bấy giờ hai người chưa là gì của nhau nên đối phương có thể sẽ gặp gỡ một số người khác theo cách thức tương tự và bạn cũng được phép hẹn gặp những đối tượng khác mà không bị xem là “một tay bắt nhiều cá”.

“Tình một đêm” hoặc “yêu nhiều người cùng lúc” vẫn tồn tại trong xã hội Mỹ

Việc các bạn sinh viên đại học Mỹ trải qua tình một đêm (one night stand) hoặc có mối quan hệ với nhiều người một lúc (open relationship) là một hiện trạng có thật ở Mỹ. Nếu bạn có quen với người bạn nào đó có những mối quan hệ thế này thì cũng đừng vội vàng đánh giá hay phán xét họ vì văn hóa yêu đương của Mỹ là vậy. Miễn hai người có thống nhất rõ ràng về tính chất của mối quan hệ thì không ai có quyền trách đối phương về việc không chung thủy hay thiếu trách nhiệm.

Chính vì thế nên nếu ai đó tiếp cận bạn chỉ vì muốn có tình một đêm thì bạn đừng mong họ có ý định quen mình lâu dài. Bạn hoàn toàn có thể từ chối lời đề nghị nhưng nếu đồng ý thì phải chấp nhận việc sau một đêm cả hai sẽ không là gì của nhau. Còn nếu bạn chịu quen với một người tự xác nhận bản thân đang trong tình trạng “open relationship” thì phải chấp nhận họ có qua lại với những đối tượng khác ngoài mình.

Tuy nhiên bạn nên nhớ mình không nhất thiết phải cố gắng hòa nhập với văn hóa hẹn hò kiểu Mỹ này nếu bản thân thật sự không thích. Khi bạn thấy khó chịu hoặc không thoải mái với các kiểu mối quan hệ này thì hãy mạnh dạn từ chối. Quan trọng nhất là bạn luôn phải hỏi rõ tính chất mối quan hệ của cả hai để tránh có những ảo tưởng sai lệch.

Quan hệ thể xác không đồng nghĩa với tình yêu

Quan điểm về quan hệ tình dục ở Mỹ khá tự do và phóng khoáng khi hai người không nhất thiết phải yêu nhau thì mới có thể quan hệ thể xác với nhau. Cả hai thậm chí còn không phải trải qua giai đoạn hẹn hò nhưng vẫn có thể “nhảy cóc” đến giai đoạn quan hệ tình dục nếu hai phía đồng ý.

Trong những tình huống đó, việc gần gũi thể xác chỉ đơn thuần có ý nghĩa về mặt sinh lý. Vì vậy nếu bạn có thực hiện quan hệ tình dục với một người Mỹ thì chưa chắc họ muốn tạo dựng mối quan hệ tình cảm lâu dài và nghiêm túc với bạn. Nếu bạn xem đây là mối quan hệ nghiêm túc nhưng đối phương chỉ muốn quan hệ thể xác không có ràng buộc thì cả hai nên dừng lại.

Tự do thể hiện tình cảm chốn đông người

Người Mỹ nhìn chung khá thích thể hiện tình cảm với người mình yêu ở nơi công cộng. Hôn nhau, ôm nhau và quấn quít lấy nhau là những hành động phổ biến các cặp đôi đang yêu thường làm ở Mỹ. Tất nhiên mọi người chỉ chấp nhận khi những hành động thể hiện tình cảm này không diễn ra quá lố hoặc phản cảm.

Ở Việt Nam bạn ít thấy mọi người thể hiện tình cảm nơi đông người nên có thể sẽ phải làm quen dần với việc chứng kiến mọi người hôn nhau một cách tự nhiên ở Mỹ. Hoặc nếu người yêu muốn ôm hôn bạn ở giữa phố đông người thì cũng đừng quá khó chịu mà hãy tập làm quen với điều đó.

Dọn về sống chung trong lúc yêu nhau là chuyện bình thường

Dù chưa kết hôn nhưng hai người yêu nhau quyết định dọn về sống chung ở Mỹ là điều khá phổ biến. Khi đã dọn về ở chung thì người Mỹ sẵn sàng chịu trách nhiệm và hoàn toàn nghiêm túc với quyết định của mình. Việc dọn về sống chung của các cặp đôi không gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng trái chiều như hình thức “sống thử” tương tự ở Việt Nam.

Nếu người yêu của bạn ngỏ ý muốn sống chung sau một khoảng thời gian yêu nhau thì bạn cũng đừng xem đó là hành động khiếm nhã hoặc vượt quá giới hạn. Tất nhiên bạn vẫn hoàn toàn có quyền từ chối nếu không muốn dọn ra ở chung với người yêu của mình.

Phụ huynh không can thiệp vào chuyện yêu đương của con cái

Ở Mỹ các bậc phụ huynh không quá xen vào chuyện yêu đương của con mình như tại các quốc gia Châu Á. Người Mỹ khi đến tuổi 18 đã được xem là trưởng thành và được quyền tự do đưa ra quyết định trong cuộc đời kể cả trong vấn đề tình yêu và hôn nhân.

Điều này ít nhiều sẽ giúp cho mối quan hệ yêu đương của bạn dễ thở hơn vì không cần quá lo lắng về việc nhị vị phụ huynh của người yêu nghĩ gì về mình. Nói vậy không có nghĩa bạn muốn đối xử với họ ra sao cũng được vì dù sao việc có mối quan hệ tốt với ba mẹ của người yêu cũng chẳng xấu mặt nào.

Hôn nhân không là điều bắt buộc

Ở Mỹ vẫn có trường hợp hai người yêu nhau và có con chung nhưng vẫn có thể không kết hôn với nhau. Trong quan niệm của người Mỹ, việc yêu nhau và kết hôn là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Một số người cần nhiều thời gian để chắc chắn bạn đời của mình là lựa chọn cuối cùng thì mới quyết định đi đến kết hôn.

Chính vì thế nếu bạn mong muốn tiến đến hôn nhân với người yêu của mình thì phải nói rõ điều này với họ. Việc họ yêu bạn, muốn có con với bạn không đồng nghĩa với chuyện họ muốn chính thức nên duyên cùng bạn dưới sự bảo hộ của luật pháp. Một lần nữa, cố gắng hiểu rõ tình trạng mối quan hệ của cả hai luôn là điều cần thiết.

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Mã Xấu Mà Java 8 Có Thể Khử trên website Vxsc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!