Xu Hướng 9/2023 # Các Kiểu Dữ Liệu Trong Lập Trình C/C++ (Data Type) # Top 16 Xem Nhiều | Vxsc.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Các Kiểu Dữ Liệu Trong Lập Trình C/C++ (Data Type) # Top 16 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Các Kiểu Dữ Liệu Trong Lập Trình C/C++ (Data Type) được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Vxsc.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Kiểu dữ liệu / Data type là gì?

Trong lập trình C/C++ (hoặc các ngôn ngữ khác), kiểu dữ liệu chính là phần xác định các giá trị mà một biến có thể nhận hay giá trị mà một hàm có thể trả về.

Kiểu dữ liệu của một biến, xác định kích thước (số byte) của biến đó.

Có 4 kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ là: Kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu enum, kiểu void và kiểu dữ liệu nâng cao.

Kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu dữ liệu cơ bản là kiểu dữ liệu số học, có thể là số nguyên (integer) hoặc số thực (float).

Kiểu số nguyên (integer)

Với kiểu dữ liệu số nguyên (integer) ta có các loại sau:

Kiểu Kích thước Vùng giá trị

char 1 byte -128 tới 127 hoặc 0 tới 255

unsigned char 1 byte 0 tới 255

signed char 1 byte -128 tới 127

int 2 hoặc 4 bytes -32,768 tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 tới 2,147,483,647

unsigned int 2 hoặc 4 bytes 0 tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295

short 2 bytes -32,768 tới 32,767

unsigned short 2 bytes 0 tới 65,535

long 4 bytes -2,147,483,648 tới 2,147,483,647

unsigned long 4 bytes 0 tới 4,294,967,295

Cùng là dữ liệu kiểu số học nhưng ta lại có nhiều kiểu khác nhau. Việc này giúp tiết kiệm bộ nhớ là linh động hơn trong việc lưu dữ liệu.

Ví dụ khi lưu tuổi một người ta chỉ cần dùng kiểu char hoặc unsigned char. Vừa tiết kiệm bộ nhớ nhưng vẫn đảm bảo có thể lưu tất cả các tuổi có thể xảy ra.

Nhưng với trường hợp dữ liệu lớn hơn, như số người trong một quốc gia thì lên tới con số hàng triệu. Do đó ta phải sử dụng loại dữ liệu khác như int

Kiểu số thực (float)

Tương tự với kiểu dữ liệu số thực (dấu phẩy động) ta cũng có các loại sau:

Kiểu Kích thước Vùng giá trị Độ chính xác

float 4 byte 1.2E-38 tới 3.4E+38 6 vị trí thập phân

double 8 byte 2.3E-308 tới 1.7E+308 15 vị trí thập phân

long double 10 byte 3.4E-4932 tới 1.1E+4932 19 vị trí thập phân

Code ví dụ:

int

main

(

)

{

int

age =

25

;

int

population =

85000000

;

printf

(

“Age: %d – Population: %d n”

, age, population

)

;

float

pi =

3.14

;

printf

(

“pi: %f n”

, pi

)

;

printf

(

“Storage size for int : %d n”

,

sizeof

(

int

)

)

;

printf

(

“Storage size for float : %d n”

,

sizeof

(

float

)

)

;

return

0

;

}

Kết quả:

Kiểu dữ liệu Enum

Kiểu dữ liệu Enum trong ngôn ngữ C hay còn gọi là kiểu dữ liệu cố định, kiểu liệt kê. Giá trị của một Enum chỉ có thể nhận giá trị là một số các số nguyên cho trước.

Kiểu Enum này khá giống với kiểu Enum trong Java, chúng tôi hay Python…

Kiểu Void

Kiểu void dùng xác định không có giá trị nào (không phải là null).

Nó được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

Kiểu trả về của một hàm: khi một không trả về dữ liệu gì thì hàm đó có kiểu void

Ví dụ:

void

hello

(

)

{

printf

(

"hello world"

)

;

}

Hàm với tham số void (tức là hàm không có tham số đầu vào)

void

hello

(

)

{

printf

(

"hello world"

)

;

}

// tương đương với

void

hello

(

void

)

{

printf

(

"hello world"

)

;

}

Con trỏ kiểu void void * được dùng để tham chiếu thới địa chỉ của một đối tượng (chứ không phải là một kiểu dữ liệu mới. Phần này hơi khó hiểu mình sẽ có bài riêng)

Kiểu Dữ liệu nâng cao

Các kiểu dữ liệu nâng cao của C gồm:

Con trỏ (pointer)

Kiểu mảng (array)

Kiểu cấu trúc (structure)

Kiểu union

Kiểu hàm (function)

Kiểu dữ liệu boolean

Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++

Kiểu dữ liệu Boolean là một kiểu dữ liệu có chỉ có thể nhận một trong hai giá trị như đúng/sai (true/false, yes/no, 1/0) nhằm đại diện cho hai giá trị thật (truth value).

Trong lập trình C kiểu boolean sẽ được gọi là bool (trong Java thì gọi là boolean, trong Python thì gọi là bool… tùy theo ngôn ngữ)

Ban đầu, ngôn ngữ C không hỗ trợ kiểu bool, mà nó dùng số integer để biểu thị true/false (0 tức là false, khác 0 tức là true). Bắt đầu từ phiên bản C99 standard for C language thì mới bắt đầu hỗ trợ kiểu bool.

Lưu ý

Kiểu String

C/C++ không có loại dữ liệu string (text) dùng để hiển thị văn bản. Để hiển thị các giá trị kiểu text/string, ta dùng kiểu char. Thực chất char vẫn là kiểu số, nhưng tùy theo giá trị mà nó được hiểu thành các ký tự trong bảng mã ASCII. Một đoạn text/string trong C/C++ sẽ là một mảng char

Ví dụ số 32 tương ứng với dấu cách, 48 tương ứng với ký tự '0', 65 tương ứng với ký tự 'A'.

Để hiển thị đoạn text ‘hello’ thì ta cần mảng char tương ứng là [104, 101, 108, 108, 111]

Kiểu bool

Trong lập trình C, thực chất bool chính là kiểu integer (0 tức là false, khác 0 tức là true)

Phương Trình C + H2 → C2H2

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ – được gọi là hằng số Avogadro.

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Phương Trình C + Hbro3 → Co2 + Hbr

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ – được gọi là hằng số Avogadro.

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Mức Lương Lập Trình Viên Trong Năm 2023

Theo số liệu trong Báo Cáo Thị Trường IT Việt Nam 2023 – Developers Recruitment State do TopDev thực hiện, thị trường nhân lực ngành công nghệ thông tin năm 2023 sẽ tăng đến 36,5% so với năm 2023 (khoảng 117.180 lập trình viên). Nhu cầu tuyển dụng tăng lên mở ra cơ hội cho các lập trình viên tìm kiếm những công việc tốt cùng mức thu nhập hấp dẫn. Tùy theo năng lực, kỹ năng và sự tự tin của bản thân mà mức lương dành cho các vị trí lập trình viên sẽ khác nhau.

Mức lương lập trình viên dựa vào công nghệ

Hiện nay, danh sách top đầu những công nghệ được trả lương cao nhất trên thị trường chia là hai nhóm lớn, chủ yếu do ảnh hưởng từ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới:

Điện toán đám mây (AWS, GCP, Azure

Theo đó, mức lương lập trình viên cao nhất (với các đối tượng có khoảng 3 năm kinh nghiệm) dựa theo công nghệ hiện đang thuộc về AWS với 1.752$/tháng, TensorFlows nằm trong khoảng 1.703$/tháng. 

Mức lương khi làm việc với các công nghệ cơ bản về phát triển web, hệ thống và thiết bị di động hiện vẫn đang giữ ở mức khá cao, như công nghệ lập trình bằng ngôn ngữ Python khoảng 1.290$/tháng, C++ ở mức 1.196$/tháng.

Mức lương lập trình viên dựa vào trình độ

Theo thống kê Vietnam IT Market Report 2023 của TopDev, trong khoảng 5 năm làm việc đầu tiên sau khi ra trường, mức lương của lập trình viên sẽ dao động trong mức 342$/tháng (fresher) đến dưới 1.161$/tháng với vị trí Senior. 

Sau 5 năm làm việc, mức lương lập trình viên lúc này sẽ được chi trả dựa vào vị trí làm việc cũng như trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh. Mức lương tối thiểu của vị trí giám đốc hoặc các chuyên viên cấp cao thường là 2.200$/tháng. Tùy theo định hướng kinh doanh của công ty, các vị trí với trình độ chuyên môn khác nhau sẽ được trả mức lương phù hợp.

Mức lương lập trình viên dựa vào chuyên ngành

3 ngành có mức thu nhập cao nhất thị trường IT hiện nay là Security, High Tech và Fintech. Trong đó, lĩnh vực Hightech – công nghệ cao như AI, IoT, điện toán đám mây,… được coi là xu hướng bắt buộc trong năm 2023 và thời gian tới. Nhờ đó, những lập trình viên có năng lực trong chuyên ngành này đang sở hữu lợi thế cạnh tranh mạnh hơn hẳn so với các lĩnh vực khác trong ngành IT. 

Bên cạnh đó, hầu như trong tất cả các hệ thống quản trị doanh nghiệp, đặc biệt với các ngân hàng, Fintech là yếu tố cực kỳ quan trọng và cần thiết để điều hành và quản lý công việc. Đó là lý do mức lương của lập trình viên theo chuyên ngành này đứng đầu trong top các ngành có lương cao.

Mức lương lập trình viên dựa vào vị trí

Các vị trí quản lý cấp cao hơn như CTO, CIO và Quản lý công nghệ đòi hỏi trách nhiệm cũng như năng lực cao hơn hẳn so với các vị trí khác, là mục tiêu nghề nghiệp của những ai theo đuổi ngành IT. Ở vai trò quản lý sẽ đòi hỏi khả năng chuyên môn tốt hơn, khả năng quản lý nhân sự trong team, quản lý hiệu suất công việc, quản trị rủi ro, quản trị an ninh mạng cũng như đảm bảo được sự ổn định tốt nhất cho team. Mức lương cho các vị trí Tech Management hiện trong khoảng 5.776$/tháng, Technical Director và Engineering Manager dao động ở mức 4.165$/tháng.

Đánh Giá Trường Thpt Xuân Trường C Tỉnh Nam Định Có Tốt Không?

Khám phá những thông tin về đánh giá Trường THPT Xuân Trường C có tốt không sẽ giúp mọi người có được hiểu biết về ngôi trường cấp 3 chất lượng tại tỉnh Nam Định. 

Cổng trường Trường THPT Xuân Trường C tỉnh Nam Định

1. Giới thiệu trường THPT Xuân Trường C tỉnh Nam Định  1.1. Lịch sử hình thành

Là một ngôi trường có tuổi đời còn rất trẻ, Trường THPT Xuân Trường C thành lập vào thời điểm tháng 9 năm 2002. Những ngày đầu mới thành lập, trường hình thành 2 khối học sinh bao gồm 6 lớp 10 và 2 lớp 11 với sự đồng hành của 27 giáo viên. 

Trường có vị trí nằm tại địa bàn xóm 3, xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, một  vùng nông thôn có điều kiện tương đối khó khăn, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng. Dù điều kiện như thế nhưng các bậc phụ huynh vẫn luôn nỗ lực để con em mình có cơ hội được đến trường. 

Đến nay trường đã trải qua chặng đường gần 20 năm phát triển với nhiều thành tích xuất sắc. Trường THPT Xuân Trường C luôn không ngừng phát triển về mọi mặt, số lượng học sinh và giáo viên cùng ngày càng gia tăng. Trường luôn không ngừng nỗ lực để đưa nền giáo dục đạt đến những thành công nhất định, trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. 

1.2. Điểm tuyển sinh đầu vào qua các năm

Khi kết thúc cấp bậc trung học cơ sở, các em học sinh sẽ phải trải qua kỳ thi chuyển cấp, nhà trường cũng sẽ dựa vào số điểm đó để đưa ra tiêu chí tuyển sinh. Tuy nhiên không chỉ đủ điểm mà các bạn học sinh cũng phải đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, học bạ phải có hạnh kiểm trung bình trở lên. Để có thêm thông tin về điểm số cụ thể của những năm trước đây mọi người có thể truy cập vào website của trường để tìm hiểu. 

1.3. Cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất cũng là một tiêu chí quan trọng để người ta đánh giá trường THPT Xuân Trường C có tốt không. Mọi cơ sở được trường đã được nâng cao một cách khang trang để có thể đáp ứng mọi nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên cũng như các bạn học sinh. Trường đã xây dựng hệ thống 2 dãy nhà cao tầng trong đó có hơn 32 phòng học với đầy đủ bàn ghế. 

Bên cạnh đó nhà trường cũng đầu tư thêm 2 phòng máy chiếu để giáo viên dễ dàng cho các em xem tư liệu. Hệ thống máy tính cũng được kết nối với internet để phục vụ cho quá trình học tập và tìm tài liệu của thầy cô và các bạn học sinh. 

Khuôn viên trường đồng thời cũng là khu vực sân chơi tập thể rộng rãi, thoáng mát. Tại đây các em có thể tham gia các hoạt động giải trí hay chơi các môn thể thao sau mỗi giờ học tập mệt mỏi. 

Hệ thống nhà đa chức năng hiện đại 

2. Đánh giá trường THPT Xuân Trường C tỉnh Nam Định có tốt không? 

Nằm trong top những ngôi trường xuất sắc với nền giáo dục hàng đầu tỉnh Nam Định. trường THPT Xuân Trường C luôn tự hào vì những thành tích đạt được trong những năm vừa qua. Số lượng học sinh giỏi ngày càng gia tăng, mỗi kỳ thi diễn ra trường sẽ có thêm nhiều giải thưởng lớn. Thành tích của trường cũng đã được bộ giáo dục ghi nhận thông qua những bằng khen, huân chương lao động. 

Trường luôn không ngừng đổi mới phương pháp dạy với đội ngũ giáo viên giàu nhiệt huyết, luôn được bồi dưỡng để mang đến những bài học hay nhất cho các em học sinh. Mỗi năm khi các kỳ thi học sinh giỏi diễn ra trường THPT Xuân Trường xe đều đón nhận được nhiều giải thưởng hàng đầu. Ngoài đầu tư chất lượng giáo dục, trường còn mang đến những buổi học ngoại khóa để các em có cơ hội mở mang kiến thức trong cuộc sống. 

Advertisement

Giáo viên của trường luôn nhiệt huyết giảng dạy

3. Học phí trường THPT Xuân Trường C tỉnh Nam Định như thế nào? 

Trường THPT Xuân Trường C cũng thu học phí theo quy định của bộ giáo dục đưa ra chung cho các trường trên địa bàn tỉnh Nam Định. Bên cạnh học phí thì sẽ có thêm một số chi phí khác để phục vụ cho nhu cầu học tập của các em. Để có được thông tin cụ thể số tiền mỗi học sinh sẽ phải đóng qua từng năm học là bao nhiêu bạn có thể liên hệ với thư ký của trường để được hỗ trợ. 

Nam Định có rất nhiều ngôi trường cấp 3 nhưng mọi người cần tìm hiểu một ngôi trường phù hợp nhất để các em theo học. Đánh giá Trường THPT Xuân Trường C có tốt không sẽ giúp mọi người có thêm một lựa chọn vào danh sách trường THPT đáng để học tập. 

Dữ Liệu Khách Hàng Với Việc Tăng Doanh Thu Của Merchant

Tổng hợp dữ liệu khách hàng và phát triển một Insights Tool có vai trò quan trọng như thế nào đối với khách hàng (merchants) và đối với doanh nghiệp B2B như Ahamove? Cùng tìm hiểu về ý nghĩa của công cụ / công nghệ này đối với mục tiêu kinh doanh qua topic “How We Get Powerful Insights From Aggregating Consumer Data”, trình bày bởi anh Phó Hoàng Hướng – Head of Business Intelligence @Ahamove.

Về Ahamove

Ahamove là công ty hoạt động trong lĩnh vực giao hàng, một on-demand platform on logistics service. Một user có nhu cầu giao hàng sẽ truy cập vào app Ahamove để tạo giao dịch. Từ đây sẽ phát sinh một demand, tài xế đóng vai trò là supply sẽ đến vị trí user lấy hàng và giao đến người nhận cuối cùng.

Khách hàng của Ahamove là ai?

Có 80% khách hàng của Ahamove hiện tại là các merchants – những hộ kinh doanh vừa và nhỏ. Do đó, các mặt hàng kinh doanh của họ thường là thức ăn nhanh, mỹ phẩm, quần áo,… Vậy nên, vấn đề cần giải quyết của Ahamove là bên cạnh việc tìm kiếm một đối tác giao hàng còn phải làm sao để đáp ứng được mong muốn của các merchants.

Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ tiến hành các dự án, nghiên cứu, research để mang đến cho các merchants những thông tin bổ ích và phù hợp nhất mà họ có thể tham khảo và sử dụng.

Làm thế nào để tổng hợp những data hiện tại và đưa ra các insights tool?

Ahamove sẽ kết hợp với các data public để đưa ra các insights cho merchant của mình, giúp giải quyết nhu cầu về việc muốn tìm hiểu xem, khách hàng của merchant đang ở đâu. Để làm được điều này, chúng tôi thường chia thành 2 hướng chính:

Thứ nhất là tập trung vào

mặt hàng

họ đang kinh doanh.

Thứ hai là tập trung vào

vị trí khách hàng

của merchant và những gì mà họ đang tiêu thụ.

Trending

Thông qua trending, chúng ta có thể thấy được xu hướng cũng như sự thay đổi của các mặt hàng: xem nó đang tăng, giảm hay giữ ở mức trung bình, thông qua các ngày, tuần, tháng như thế nào. Khi phân tích, mình có thể nhận ra một số insights khá bổ ích như trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9, những mặt hàng về đồng hồ, thời trang, giày dép,… có xu hướng tăng, khác hoàn toàn so với những năm trước.

Khi phân tích cụ thể vấn đề, mình nhận ra là do nó chịu ảnh hưởng từ nghị định 98 của chính phủ, quy định sẽ phạt những hộ kinh doanh kinh doanh các mặt hàng không chính ngạch. Lúc này các merchant nhập hàng thông qua đường tiểu ngạch bắt đầu xả kho, bán nhiều hơn vô tình tạo ra nhu cầu cao hơn vì giá rẻ.

Category Analyst

Khi chọn một mặt hàng, chúng ta sẽ xem được các heat map của consumer đang tập trung ở đâu. Một merchant có thể bán cross-sale nhiều mặt hàng khác nhau, họ có thể quan sát một cách tổng quan hơn xem khách hàng đang ở đâu.

Một điểm nữa là nếu chúng ta chọn quá nhiều mặt hàng overlap với nhau thì kết quả sẽ cho ra một thị trường khá phân tán, không thể cho thấy một kết quả mang tính tổng hợp, phản ánh được bản chất vấn đề.

Khi nghiên cứu, mình phát hiện ra một vấn đề, đó là chúng ta hay mặc định một merchant sẽ chỉ bán một ngành hàng, chẳng hạn như F&B thì chỉ bán thiên về các sản phẩm thuộc ngành F&B nhưng hoàn toàn không phải vậy.

Location Analyst

Khi chọn một vị trí, insights tool sẽ đưa ra thông tin ngành hàng nào đang chiếm ưu thế hơn so với ngành hàng khác ở cùng vị trí đó. Qua đó các merchant có thể tìm được những địa điểm kinh doanh thích hợp hơn. Họ có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách chuyển đến những vị trí gần hơn chẳng hạn.

Một điểm khá hay nữa là chúng ta có thể phân tích được sự khác nhau giữa hai địa điểm, phân tích xem ở khu vực nào người tiêu dùng sẽ mua nhiều mặt hàng gì.

Từ những thông tin và dữ liệu khách hàng đang có, chúng ta có thể tổng hợp và đưa ra các insights khá quan trọng, để từ đó phân tích xem đâu là vấn đề mà người dùng của merchant đang cần và họ nên làm gì để tối ưu hóa lợi nhuận của mình.

Bài viết được trích dẫn từ phần trình bày của anh Phó Hoàng Hướng tại sự kiện Vietnam Web Summit 2023 LIVE do TopDev tổ chức

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Kiểu Dữ Liệu Trong Lập Trình C/C++ (Data Type) trên website Vxsc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!